Alternate Text Alternate Text

两周巧背二分词

德语学了这么久,二分词还是七零八落?峥哥把最常见的140个核心二分词整合为三类,带你14天就背熟!更有500+例句、发音提示、助动词详解,稳稳打下好基础!
Alternate Text Alternate Text Alternate Text
Alternate Text
购买需要登录哦~~
1. 点击屏幕右上角的按钮 2. 选择在浏览器中打开