Alternate Text Alternate Text

精听党 | 每日外刊

德语主流外刊文章精选,外教带读 + 语音干货讲义 + 每日习题巩固 + 课程答疑社群。每期 30 天(包含周末),周一至周五更新喔 ~
Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text
Alternate Text Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
购买需要登录哦~~
1. 点击屏幕右上角的按钮 2. 选择在浏览器中打开